Nordkorea Reisen

Tour zum Tag der Republik – 6 Tage

Republic Foundation Day Tour
Preis:
ab 1160,00 €
Reisezeit:
5. September - 10. September 2019
Nächte / Tage:
6 Tage / 5 Nächte

Tour zum Tag der Republik – 8 Tage

Republic Foundation Day Tour
Preis:
ab 1390,00 €
Reisezeit:
4. September - 12. September 2019
Nächte / Tage:
8 Tage / 7 Nächte

Tour zum Tag der Republik – 10 Tage

Republic Foundation Day Tour
Preis:
ab 1960,00 €
Reisezeit:
5. September - 14. September 2019
Nächte / Tage:
10 Tage / 9 Nächte

Tour zum Tag der Republik – 15 Tage

Republic Foundation Day Tour
Preis:
ab 2990,00 €
Reisezeit:
5. September - 19. September 2019
Nächte / Tage:
15 Tage / 14 Nächte

Parteigründungstour – 8 Tage

Republic Foundation Day Tour
Preis:
ab 1390,00 €
Reisezeit:
5. Oktober - 12. Oktober 2019
Nächte / Tage:
8 Tage / 7 Nächte

Parteigründungstour – 15 Tage

Republic Foundation Day Tour
Preis:
ab 2990,00 €
Reisezeit:
5. Oktober - 19. Oktober 2019
Nächte / Tage:
15 Tage / 14 Nächte

November Tour – 5 Tage

north-korea-November-Tour
Preis:
ab 990,00 €
Reisezeit:
19. November - 23. November 2019
Nächte / Tage:
5 Tage / 4 Nächte

November Tour – 8 Tage

north-korea-November-Tour
Preis:
ab 1390,00 €
Reisezeit:
19. November - 26. November 2019
Nächte / Tage:
8 Tage / 7 Nächte

November Tour – 10 Tage

north-korea-November-Tour
Preis:
ab 1960,00 €
Reisezeit:
19. November - 28. November 2019
Nächte / Tage:
10 Tage / 9 Nächte