Nordkorea Reisen

Frühlings-Tour – 5 Tage

Spring-Tour-north-korea
Preis:
ab 990,00 €
Reisezeit:
25. März - 30. März 2019
Nächte / Tage:
5 Tage / 4 Nächte

Frühlings-Tour – 8 Tage

Spring-Tour-north-korea
Preis:
ab 1390,00 €
Reisezeit:
25. März - 2. April 2019
Nächte / Tage:
8 Tage / 7 Nächte

Frühlings-Tour – 10 Tage

Spring-Tour-north-korea
Preis:
ab 1960,00 €
Reisezeit:
25. März - 4. April 2019
Nächte / Tage:
10 Tage / 9 Nächte

Pyongyang Marathon Tour – 3 Tage

Pyongyang-Marathon-Tour---north-korea
Preis:
ab 649,00 €
Reisezeit:
6. April - 8. April 2019
Nächte / Tage:
3 Tage / 2 Nächte

Pyongyang Marathon Tour – 8 Tage

Pyongyang-Marathon-Tour---north-korea
Preis:
ab 1649,00 €
Reisezeit:
6. April - 13. April 2019
Nächte / Tage:
8 Tage / 7 Nächte

Tag der Armee Tour – 6 Tage

Army Day Tour
Preis:
ab 1160,00 €
Reisezeit:
20. April - 25. April 2019
Nächte / Tage:
6 Tage / 5 Nächte

Tag der Armee Tour – 8 Tage

Army Day Tour
Preis:
ab 1390,00 €
Reisezeit:
20. April - 27. April 2019
Nächte / Tage:
8 Tage / 7 Nächte

Tag der Armee Tour – 11 Tage

Army Day Tour
Preis:
ab 2160,00 €
Reisezeit:
20. April - 30. April 2019
Nächte / Tage:
11 Tage / 10 Nächte

1. Mai Tour – 6 Tage

May Day Tour
Preis:
ab 1160,00 €
Reisezeit:
27. April - 2. Mai 2019
Nächte / Tage:
6 Tage / 5 Nächte

1. Mai Tour – 8 Tage

May Day Tour
Preis:
ab 1390,00 €
Reisezeit:
27. April - 04. Mai 2019
Nächte / Tage:
8 Tage / 7 Nächte

1. Mai Tour – 11 Tage

May Day Tour
Preis:
ab 2160,00 €
Reisezeit:
26. April - 7. Mai 2019
Nächte / Tage:
11 Tage / 10 Nächte

Tag der Bauarbeiter Tour – 6 Tage

Construction Workers Day Tour
Preis:
ab 1160,00 €
Reisezeit:
18. Mai - 23. Mai 2019
Nächte / Tage:
6 Tage / 5 Nächte

Tag der Bauarbeiter Tour – 8 Tage

Construction Workers Day Tour
Preis:
ab 1390,00 €
Reisezeit:
18. Mai - 25. Mai 2019
Nächte / Tage:
8 Tage / 7 Nächte

Tag der Bauarbeiter Tour – 11 Tage

Construction Workers Day Tour
Preis:
ab 2160,00 €
Reisezeit:
18. Mai - 28. Mai 2019
Nächte / Tage:
11 Tage / 10 Nächte