Nordkorea Reisen

1. Mai Tour – 6 Tage

May Day Tour
Preis:
ab 1160,00 €
Reisezeit:
27. April - 2. Mai 2019
Nächte / Tage:
6 Tage / 5 Nächte

1. Mai Tour – 8 Tage

May Day Tour
Preis:
ab 1390,00 €
Reisezeit:
27. April - 04. Mai 2019
Nächte / Tage:
8 Tage / 7 Nächte

1. Mai Tour – 11 Tage

May Day Tour
Preis:
ab 2160,00 €
Reisezeit:
26. April - 7. Mai 2019
Nächte / Tage:
11 Tage / 10 Nächte

Tag der Bauarbeiter Tour – 6 Tage

Construction Workers Day Tour
Preis:
ab 1160,00 €
Reisezeit:
18. Mai - 23. Mai 2019
Nächte / Tage:
6 Tage / 5 Nächte

Tag der Bauarbeiter Tour – 8 Tage

Construction Workers Day Tour
Preis:
ab 1390,00 €
Reisezeit:
18. Mai - 25. Mai 2019
Nächte / Tage:
8 Tage / 7 Nächte

Tag der Bauarbeiter Tour – 11 Tage

Construction Workers Day Tour
Preis:
ab 2160,00 €
Reisezeit:
18. Mai - 28. Mai 2019
Nächte / Tage:
11 Tage / 10 Nächte

Sommerliche Rundreise – 5 Tage

north-korea-Summer-Tour
Preis:
ab 990,00 €
Reisezeit:
18. Juni - 22. Juni 2019
Nächte / Tage:
5 Tage / 4 Nächte

Sommerliche Rundreise – 8 Tage

north-korea-Summer-Tour
Preis:
ab 1390,00 €
Reisezeit:
18. Juni - 25. Juni 2019
Nächte / Tage:
8 Tage / 7 Nächte

Sommerliche Rundreise – 10 Tage

north-korea-Summer-Tour
Preis:
ab 1960,00 €
Reisezeit:
18. Juni - 27. Juni 2019
Nächte / Tage:
10 Tage / 9 Nächte

Tour zum Tag des Sieges – 6 Tage

Victory Day Tour
Preis:
ab 1160,00 €
Reisezeit:
25. Juli - 30. Juli 2019
Nächte / Tage:
6 Tage / 5 Nächte

Tour zum Tag des Sieges – 8 Tage

Victory Day Tour
Preis:
ab 1390,00 €
Reisezeit:
25. Juli - 1. August 2019
Nächte / Tage:
8 Tage / 7 Nächte

Tour zum Tag des Sieges – 10 Tage

Victory Day Tour
Preis:
ab 1960,00 €
Reisezeit:
25. Juli - 3. August 2019
Nächte / Tage:
10 Tage / 9 Nächte

Ländliche Rundreise – 6 Tage

north-korea-Rural-around-Tour
Preis:
ab 1160,00 €
Reisezeit:
3. August - 8. August 2019
Nächte / Tage:
5 Nächte / 6 Tage

Tour zum Tag der Befreiung – 7 Tage

north-korea-Liberation-Day-Tour
Preis:
ab 1275,00 €
Reisezeit:
9. August - 16. August 2019
Nächte / Tage:
7 Tage / 6 Nächte

Tour zum Tag der Befreiung – 11 Tage

north-korea-Liberation-Day-Tour
Preis:
ab 2160,00 €
Reisezeit:
9. August - 20. August 2019
Nächte / Tage:
11 Tage / 10 Nächte

Große Rundreise mit Paektu-Gebirge – 17 Tage

Great Mt. Paektu Tour
Preis:
ab 3990,00 €
Reisezeit:
12. April - 29. April 2019
Nächte / Tage:
17 Tage / 16 Nächte

Fußball Groundhopping Tour – 10 Tage

Football Groundhopping Tour
Preis:
ab 1790,00 €
Reisezeit:
13. August - 22. August 2019
Nächte / Tage:
10 Tage / 9 Nächte